ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Περιμένοντας στην ουρά χωρίς φόβο

Το μωρό της Κίκι