Λιμενικό: Διαγωνισμός για 155 δόκιμους λιμενοφύλακες

Διαγωνισμό για την κατάταξη 155 δοκίμων λιμενοφυλάκων (ανδρών - γυναικών) στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, με εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων, προκήρυξε το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

H προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 33/10-09-2019, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) κι αναρτηθεί στο Διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του αρχηγείου (www.hcg.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: ΩΓΘΜ4653ΠΩ-4ΘΩ), απ' όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

Στην προκήρυξη αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η ηλικία και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία.

Κατάθεση δικαιολογητικών, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, είτε αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο) γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:00, έως και τις 18 Οκτωβρίου, στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη - Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς Τ.Κ. 18510).

 

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ