Μογκερίνι: Οι «28» ενέκριναν συμπεράσματα για Συρία και ΑΟΖ

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε υιοθέτησε συμπεράσματα αναφορικά με τις παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων των παράνομων γεωτρήσεων της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, το Συμβούλιο επιβεβαιώνει την πλήρη αλληλεγγύη του προς την Κύπρο όσον αφορά τον σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Υπενθυμίζει τα συμπεράσματά του της 15ης Ιουλίου 2019 σε όλα τα μέρη και ιδίως ότι η οριοθέτηση των Aποκλειστικών Oικονομικών Zωνών και της υφαλοκρηπίδας πρέπει να αντιμετωπιστεί με διάλογο και διαπραγμάτευση, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και σύμφωνα με την αρχή της καλής γειτονίας.

Το Συμβούλιο, βασιζόμενο στις προπαρασκευαστικές εργασίες που έχουν ήδη αναληφθεί, συμφωνεί με τη θέσπιση ενός καθεστώτος-πλαισίου περιοριστικών μέτρων που απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την παράνομη γεωτρητική δραστηριότητα υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο και καλεί την Ύπατο Εκπρόσωπο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει σύντομα προτάσεις για το σκοπό αυτό.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ