Μια νέα απογραφή για τους μετανάστες

• Χωρίς πληθυσμιακά στοιχεία ούτε στο κυπριακό, ούτε στο μεταναστευτικό, ούτε στην οικονομία μπορούμε να πάρουμε σωστές αποφάσεις

Η κυβέρνηση, αλλά και όλοι στην Κύπρο, ανησυχούμε από την έκταση που έχει προσλάβει το φαινόμενο της παράνομης εισροής πολλών ξένων μεταναστών στη χώρα μας. Με βάση τις κατά καιρούς επίσημες παραδοχές, καμία αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία δεν γνωρίζει επακριβώς πόσοι ξένοι βρίσκονται σήμερα στην Κύπρο, πόσοι είναι νόμιμοι και πόσοι είναι παράνομοι!

Μάλιστα, με την έξαρση που παρατηρείται τελευταία στην παράνομη εισροή ξένων μεταναστών, το πρόβλημα έγινε οξύτερο και επενεργεί αρνητικά στα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα της χώρας μας.

Υπό αυτές τις περιστάσεις, ο μόνος τρόπος για αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα είναι η διενέργεια μιας νέας απογραφής πληθυσμού που να καλύψει όλους τους κατοίκους στην Κύπρο (ντόπιους και ξένους, νόμιμους και παράνομους) για να μάθουμε που στεκόμαστε. Η τελευταία απογραφή πληθυσμού που έγινε στην Κύπρο ήταν το 2011, δηλαδή πριν 9 χρόνια. Στο μεταξύ, από τότε τα δεδομένα άλλαξαν άρδην. Για σκοπούς ιστορίας αναφέρουμε ότι η πρώτη απογραφή στην Κύπρο διεξήχθηκε το 1881 και η τελευταία το 2011. Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 14 απογραφές πληθυσμού.

Μια νέα απογραφή σήμερα θα μας βοηθήσει στο να διαπιστώσουμε πόσοι είναι οι ξένοι (νόμιμοι και παράνομοι), αλλά και ποια είναι η αναλογία των διαφόρων εθνοτήτων που ζουν στην Κύπρο. Και αυτό, γιατί με τις αλλαγές των τελευταίων χρόνων είναι χρήσιμο να μάθουμε τι ποσοστό του πληθυσμού αντιπροσωπεύουμε εμείς ως Ελληνοκύπριοι, οι Αρμένιοι, οι Μαρωνίτες, οι Λατίνοι και οι ξένοι.

Μακάρι, το κράτος να είχε τη δυνατότητα να πληροφορηθεί και τον αριθμό όσων ζουν στα κατεχόμενα, ώστε να είχαμε μια πλήρη εικόνα για τον πληθυσμό ολόκληρης της Κύπρου. Δυστυχώς, όμως, το ψευδοκράτος δεν επιτρέπει στις υπηρεσίες της Δημοκρατίας να καταμετρήσουν τον πληθυσμό στα κατεχόμενα, όπου ζουν τουρκοκύπριοι καθώς και παράνομα τούρκοι έποικοι, τούρκοι στρατιώτες και ξένοι μετανάστες.

Η απογραφή, έστω, μόνο στις ελεύθερες περιοχές θα συνέβαλλε στη σωστότερη εικόνα για την κυβέρνηση, η οποία μελετά μέτρα για αντιμετώπιση της παράνομης εισροής ξένων μεταναστών. Γνωρίζοντας την έκταση του προβλήματος θα μπορούμε να λάβουμε ορθότερες αποφάσεις, ενώ ταυτόχρονα θα γνωρίζουμε πόσοι νέοι μετανάστες μας έρχονται απ΄ εδώ και μπρος, είτε από τα κατεχόμενα, είτε μέσω της θάλασσας.

Ακόμα, μια απογραφή θα βοηθούσε στο θέμα των κοινωνικών παροχών που δίνει το κράτος στους ξένους καθώς και στην οικονομική θέση τους στην Κύπρο.

Τέλος, μια απογραφή θα συνέβαλλε και στις συζητήσεις για επίλυση του κυπριακού, αφού το θέμα του πληθυσμού είναι σημαντικό για την εθνική, οικονομική και κοινωνική συνοχή της χώρας.

Δεν γνωρίζουμε τι σκέφτεται η κυβέρνηση για το θέμα αυτό, αλλά χωρίς την απαιτούμενη πληροφόρηση δεν μπορεί να υπάρξουν σωστές αποφάσεις για ένα σωρό θέματα που σχετίζονται με το μέλλον του τόπου.

Ως μικρή χώρα, που αντιμετωπίσουμε πρόβλημα κατοχής και αλλοίωσης του πληθυσμού μας από παράνομους μετανάστες, είναι απαραίτητο να προβαίνουμε σε συχνότερες μετρήσεις για τους κατοίκους αυτού του κράτους. Πρέπει ανά πάσαν στιγμή να γνωρίζουμε πόσοι είμαστε και πως εξελίσσεται η δημογραφική δομή της κοινωνίας μας. Μόνο, έτσι θα μπορέσουμε να καταρτίσουμε μια σωστή πολιτική για αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν τη δημογραφική σύνθεση του πληθυσμού μας.

Εκτός κι΄ αν θέλουμε να λαμβάνουμε αποφάσεις στα τυφλά και να κινούμαστε με υπολογισμούς και στο περίπου. Όμως, τα θέματα που εγείρονται με το μεταναστευτικό και τους ξένους που έρχονται παράνομα στην Κύπρο είναι πολύ σοβαρό για να το αφήσουμε στην τύχη.

Καλούμε, λοιπόν, το Υπουργείο Εσωτερικών να δώσει οδηγίες για τη διεξαγωγή μιας λεπτομερούς και τεκμηριωμένης απογραφής για να στηριχθούμε πάνω της για τις μελλοντικές αποφάσεις μας. Χωρίς απογραφή δεν μπορεί να γίνει τεκμηριωμένη πολιτική, ούτε για το μεταναστευτικό, ούτε για την οικονομία, ούτε για το κυπριακό.

ΙΩΣΗΦ ΙΩΣΗΦ

 

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ