ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

NOMISMA ΕΚΔΟΤΙΚΗ Λτδ

Αρμενίας 23Β, Γραφ.101
Τ.Τ 2003, Στρόβολος
Λευκωσία – Κύπρος

Τηλ. 22342005, 22341342
Fax. 22342006
e-mail: info@fmw.com.cy
web site: www.nomisma.com.cy

Print Friendly and PDF